Agenda


2018
Zondag 14 januari Gezinssportdag SAC
Woensdag 24 januari EVA koffie ochtend bij Sicco Hylkema
Zaterdag 27 januari Jûn: klokliede as iepening KH 2018 (kloklieders meie harren melde)
Weekend 9, 10 en 11 februari Carnaval
Dinsdag 20 februari EVA jaarvergadering en de wens-ambulance
Woensdag 14 maart Parochyjûn yn de pastorie (Gasten Stichting van der Weij Fonds)
Zaterdag 17 maart Rock by Rein
Dinsdag 20 maart EVA verrassingsavond
Zaterdag 9 juni Jubileumconcert Fanfare Blauwhuis, met MAESTRO
Weekend 23 en 24 juni Tuinfeest
Weekend 23, 24 en 25 augustus Merke
Zaterdag 8 september Reünie 75 jier ûnderlinge wille Westhem
Zondag 23 september iepening Jubileum-Jier 150 jier Sint Vitustsjerke


Jierfergadering Doarpsbelang: elk jaar op de laatste woensdag van maart.
Carnaval: Het weekend voor aswoensdag.
Blauhúster Merke: elk jaar op de 3e donderdag na de 1e zondag van augustus.
Blauhúster Túnfeest: Het weekend dat het dichst bij de langste dag van het jaar ligt.