Agenda


TR>
2018
Woensdag 14 maart Parochyjûn yn de pastorie (Gasten v/d Weij stichting)
Zaterdag 17 maart Rock by Rein
Dinsdag 20 maart EVA verrassingsavond
Zondag 25 maart Frouenpower in kerkje Wethem om 15:00
Woensdag 4 april 28 maart jierfergadering doarpsbelang LET OP: verplaatst naar 4 april
Zaterdag 14 april Scheepsmaatjesdag in Blauwhuis
Zondag 15 april Eerste Heilige Communie in de St Vituskerk 11.00 uur
Maandag 23 april Blomke Aksje SAC: middeis fan 13:30 - 16:30 losse ferkeap yn 'e loads bij Franc en Matty (vd Looswei 15).
Vrijdag 4 mei Nasjonale Deadebetinking
Donderdag 10 mei European Youth Festival; diverse aktiviteiten op De Pollepleats en in Sandfirden in het kader van KH2018, m.m.v. Koperkabaal
Zaterdag 26 mei Boerehiem kuiertoch yn Westhem; in rintocht fan sa'n 10 kilometer lâns bourkerijen. Start 14:00. Organisaasje Underlinge Wille
Zaterdag 9 juni Jubileumconcert Fanfare Blauwhuis, met MAESTRO, aanvang 20:00
Vrijdag 29 juni Rondvarend Locatietheater http://eenbrugslaan.nl/
Vrijdag 15 juni Galaconcert Koperkabaal in Theater Sneek
Zaterdag 23 juni Oldtimerdei
Weekend 23 en 24 juni Tuinfeest
Weekend 23, 24 en 25 augustus Merke
Zaterdag 1 september Hemdykrintocht
Zaterdag 8 september Reünie 75 jier ûnderlinge wille Westhem
Zondag 23 september iepening Jubileum-Jier 150 jier Sint Vitustsjerke
Zaterdag 24 november Snertaktie Fanfare Blauwhuis
Zondag 16 december Kerstconcert Fanfare Blauwhuis in de St. Vituskerk, aanvang 15:00 uur


Jierfergadering Doarpsbelang: elk jaar op de laatste woensdag van maart.
Carnaval: Het weekend voor aswoensdag.
Blauhúster Merke: elk jaar op de 3e donderdag na de 1e zondag van augustus.
Blauhúster Túnfeest: Het weekend dat het dichst bij de langste dag van het jaar ligt.