×

Agenda

Datum
Activiteit
Tijd
Locatie
zaterdag 10 juni
Feestjûn foar alle Sint Vitus Frijwilligers
19:30
Sint Vitustsjerke
donderdag 15 juni
Uiterste datum inleveren kopij voor de Nijsbrief
12:00
zaterdag 17 juni
jeugdorkestenfestival (mei ús jeugdorkest "Nij Kabaal")
10:30
Tsjerketún
zondag 2 juli
Dansvoorstelling leerlingen van Wietske van der Tol
14:30
Voetbalterrein
zaterdag 9 september
Iepen Monumintendei en Uitfestival
13:00
Sint Vitustsjerke en pastorietún
dinsdag 3 oktober
Agendavergadering bestuur Sie-Sa
20:00
Clushuis Sie-Sa
dinsdag 17 oktober
Vrijwilligersvergadering Sie-Sa
20:00
Clubhuis SieSa
dinsdag 31 oktober
Beheer en bestuur Sie-Sa
19:30
Clushuis Sie-Sa
zondag 17 december
Krystkonsert Fanfare Blauwhuis
15:00
Sint Vitustsjerke