×

In Blauhúster jûn bij de EVA

In Blauhúster jûn bij de EVA

EVA NIJS: tiisdei 21 maart

Oan ‘e ein fan it winterseisoen

In Blauhúster jûn bij de EVA,

Doarpsgenoaten Watze en Hester, nimme ús mei op harren reis troch Dútslân mei harren skip “de Hester”

Deze jûn ek de jierlikse ferlotting t.b.v it goeie doel wat ús gasten oandroegen ha.

 

Wolkom oan eltsenien dy’t hjirbij wêze wol.

De seal is iepen om 19.45

It programma begjint om 20.00 oere.

Net leden betelje €4,00 oan entree, dit is exklusyf de konsumpsjes.

It EVA Blauhús bestjoer.


26 februari, 2023 | 13:47 | Hits: 143

Terug
Poster Lezing Duitsland Watze en Hester (Aangepast).jpg