×

Voorzieningen

Basisschool St. Gregorius
        website: www.gregoriusschool.nl 
        e-mail: info@gregoriusschool.nl 
        contactpersoon: Marga Koopmans
        tel:0515-579262


Zorgcentrum Teatskehûs
        contactpersoon: Dhr.A.de Jong
        tel:0515-571900


Jeugdhuis Siesa
        contactpersoon: Mariska Rijpkema
        tel: 06-28680515


Peuterclub "It Protternêst"
        contactpersoon: Willy Witteveen
        tel.nr.: 06-10025705, bereikbaar op dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend. Een appje sturen kan ook altijd.


Sportzaal "De Singel"


Sporthal De Singel
       Contactpersoon: Anny Brouwer
        tel: 0515 - 579788

Kerk St. Vitus

website: www.sintantoniusparochie.nl 
contactpersoon: Sicco Rypma

mail: blauwhuis@sintantoniusparochie.nl