×

Jaarvergadering Doarpsbelang

Jaarvergadering Doarpsbelang

Hierbij nodigen wij onze leden van harte uit tot het bijwonen van onze jaarlijkse ledenvergadering op 5 april a.s. om 20.00 uur in de Freonskip.

Vorig jaar hebben wij de ledenvergadering een ander concept gegeven, zodat de leden meer betrokken konden raken met waar Doarpsbelang zoal mee bezig was en wat voor de dorpsbewoners van belang was. Hier heeft het bestuur veel positieve reacties op gehad, zodat wij dit jaar opnieuw voor deze manier hebben gekozen. Dit jaar zullen, naast o.a. jongeren uit Blauhús, ook de studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein, die in ons dorp onderzoek doen naar duurzaamheid, mobiliteit en leefbaarheid aanwezig zijn. Ook de voortgang van de nieuwbouwplannen krijgt ruime aandacht.

Tevens wordt U gevraagd op deze avond de nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement goed te keuren. Deze statuten en huishoudelijk reglement zijn vanaf 20 maart a.s. op de website www.blauhus.nl in te zien.

Bent U dus benieuwd wat er zoal in ons dorp speelt? Kom dan vooral, het belooft een interessante avond te worden.

Tot 5 april.

 

Bestuur Doarpsbelang Blauhús

 

 


21 maart, 2023 | 22:36 | Hits: 197

Terug
Jaarvergadering.jpeg