×

Fakânsje partij

Fakânsje partij

Op 10 juli was het tijd voor de fakânsje partij. De senioren gingen 2 uur van start en er stonden 8 partuur op de lijst. Van de eerste omloop eindigden 2 partijen met 5-5 waarvan een met alles aan de hang. Die werd gewonnen door Simon, Tsjitske en Marrit van Wybren, Willem en Nynke. En de tweede omloop eindigde voor Simon c.s. ook met alles aan de hang tegen Remco, Arjen en Bauke R en werd ook gewonnen. In de winnaars finale mocht Simon c.s. het opnemen tegen het partuur van Jos, Jelle en Ciska. Deze werd gewonnen door Jos c.s. met 5-3 en 6-6.  

De verliezers finale ging tussen Ids, Afke en Berber tegen Johannes, Bauke P en Sybe.

Dit eindigde in 5-4 en 6-2 voor Ids c.s.


10 augustus, 2021 | 10:15 | Hits: 73

Terug
fakansje.jpg