×

Nieuws

Historisch Blauhûs

Wurkgroep Historisch Blauhûs publisearret en argivearret foto’s fan Blauhûs en omkriten.
De earste prachtige foto’s steane no op Facebook Historisch Blauhûs

Us folgjende aksje is in digitaal foto-argyf ynrjochtsje en in goede scanner oanskaffe.
Der komt ek noch in apart e-mail adres, sadat jo ús jo foto’s maile kinne.

 

Sjoch op: https://www.facebook.com/Historisch-Blauh%C3%BBs-107205381056442


14 juli, 2020 | 18:38 | Hits: 104

Terug