×

Jaarvergadering Dorpsbelang

Jaarvergadering Dorpsbelang

Nieuw is onze informatiemarkt, laat je persoonlijk informeren over de volgende zaken:

 • Wonen
 • Verkeer
 • Ideeën
 • Toelichting en verslag van commissies
 • Jaaroverzicht dorpsbelang
 • Nijsbrief & website
 • Financieel verslag
 • Groen

We sluiten de avond met een paar agendapunten:

 • Wijziging statuten (voorstel)
 • Bestuurszaken:
  Michiel Zeinstra is aftredend en niet herkiesbaar, Sybrette Moorlag heeft zich kandidaat gesteld voor het bestuur. Tegenkandidaten kunnen zich, met steun van 10 leden, melden voor aanvang van de jaarvergadering.
 • Rondvraag (vooraf insturen naar doarpsbelang@blauhus.nl of Sinsmar 14)

 

 • Als afsluiter zal Richard Bloemsma ons alles vertellen over de Explosieven Opruimings Dienst.

24 maart, 2022 | 17:14 | Hits: 92

Terug
utnoeging2022.jpg