×

(Nieuwbouw) Wonen in Blauwhuis

(Nieuwbouw) Wonen in Blauwhuis

De commissie Wonen Blauwhuis, onderdeel Dorpsbelang Blauwhuis, is in afgelopen maanden bezig geweest met het voorbereiden van een aanvraag voor nieuwbouw woningen in Blauwhuis. Hierover zijn gesprekken gevoerd met gemeente en partijen die vaker met dergelijke aanvragen hebben gewerkt. Een locatie voor het nieuwbouwplan is hierbij nog niet vastgesteld.

Uit de eerdere afgenomen woningenquête bleek een vraag van circa 25 nieuwbouwwoningen. Uit data van onder andere Funda blijkt deze vraag hoger te liggen. De definitieve aanvraag voor het exact aantal nieuwbouwwoningen dient onderbouwd te worden met inschrijvingen. Deze inschrijving is een intentieverklaring waarbij jij of jullie aangeven een nieuwbouwwoning te willen kopen als het plan binnen twee jaar is gerealiseerd. Deze inschrijving is geheel vrijblijvend en niet bindend. Het voordeel van de inschrijving is daarentegen wel dat jullie op de hoogte worden gehouden van de voortgang en wij er proberen voor te zorgen dat jullie voorrang krijgen bij het toewijzen van de kavels in een later stadium. In het kader van de AVG (privacywet) zullen wij de inschrijving anonimiseren in de definitieve aanvraag en vertrouwelijk behandelen.

Download hier het inschrijfformulier: Inschrijfformulier WIB.

Als alle inschrijvingen zijn ontvangen, dan kunnen wij een definitieve aanvraag voor een nieuwbouwplan met het aantal woningen indienen bij de gemeente. Wij willen alle geïnteresseerden vragen om zo spoedig mogelijk de inschrijving naar waarheid in te vullen en retour te sturen naar: doarpsbelang@blauhus.nl of in de bus te gooien bij de Sinsmar 14 te Blauwhuis (Michiel Zeinstra).


5 december, 2020 | 14:56 | Hits: 186

Terug
bou.jpg