×

Poiesz Jeugd Sponsor Aksje – 13 febrewaris o/m 10 april 2023

Poiesz Jeugd Sponsor Aksje – 13 febrewaris o/m 10 april 2023

Poiesz Jeugd Sponsor Aksje – 13 febrewaris o/m 10 april 2023

Beide de keatsferiening en de fuotbalferiening binne selekteert foar de jeugd sponsor actie fan de Poiesz yn Boalsert.

De fuotbalklup vv Blauwhuis en keatsferiening de Seare Hân binne dit jier ynlotte by de Poiesz Jeugd Sponsor aksje. Dit hâld yn dat klanten by de boadskippen online en yn de Poiesz muntsjes krije.  Sy kinne dizze yn’e koker dwaan fan ien fan ûs’e sportferieningen. By Bakkerij Popma stjit een bakje wêr at jo do munten en ynleferje kinne. Oan it ein fan de aksje lefert dit in aardich bûssintsje op, dat yn Blauhús altyd ferdield wurd oer trije sportferienings. Ek volleybalfereniging Punt Ut dielt hjir yn mei. 

Wy wolle jimme freegje om jimme stipe om in soad munten te sammeljen om dizze aksje tot in grut sukses te meitsjen! 


14 februari, 2023 | 20:23 | Hits: 128

Terug
Poeisz Sponsoractie (Aangepast).jpg