×

Nieuws

Prins Feroces Guliëlmus zet Fyfkesryk op stelten

Blauwhuis – Afgelopen weekend werd Blauwhuis voor de 53ste keer omgetoverd tot het ‘Fyfkesryk’, voor weer een heel gezellig carnaval. Vrijdagavond werd Willem Abma onthuld als ‘Prins Feroces Guliëlmus’ en hij werd dit hele weekend bijgestaan door zijn prachtige page Elske Brandsma.

Vrijdagavond konden de inwoners van het Fyfkesryk na de bekendmaking van de Prins genieten van een muzikale avond. Geïnspireerd door ‘de masked singer’ moest er geraden worden wie de zes zangers en zangeressen waren. De grote vraag was dan ook: WA IS WA?

Tineke Rijpma werd vrijdagavond in het zonnetje gezet, voor al haar werkzaamheden voor het Sint Vitus parochie- en locatiebestuur. Zij ontving hiervoor de persoonlijke ridderorde van de Prins en een prachtig oorkonde.

Zaterdagmiddag ging Prins Feroces Guliëlmus met zijn gevolg naar het Teatskehûs, om daar carnaval te vieren met de bewoners. Dit werd een middag vol gezelligheid, met een hapje en een drankje!

Deze middag werd mevrouw Witteveen in het zonnetje gezet. Mevrouw Witteveen is altijd erg actief en kreeg daarvoor de ridderorde van Prins Feroces Guliëlmus. De prins had prachtige woorden voor haar en mevrouw Witteveen kreeg nog een bloemetje van page Elske. Als afsluiter werd er door de Raad van Elf nog wat liedjes gezongen. Het was een zeer geslaagde middag!

Zaterdagavond begon met de een  carnavalsdienst in de St. Vituskerk. Vervolgens ging iedereen in polonaise door naar de feestburcht, waar het gekostumeerde feest verder ging. Er waren weer prachtige, creatieve kostuums, en het werd weer een geweldig groot feest!

Zondagmiddag startte met een mooie optocht. Toen het weer iets opklaarde, kon iedereen zijn/haar mooie kostuum laten zien. De Prins en Page zaten op een prachtige, voor de Prins versierde praalwagen. Na de optocht had de prins nog een mooi woordje voor de inwoners van het Fyfkesryk, waarna er nog een loterij plaatsvond. Hierbij werd ook Arjen Witteveen in het zonnetje gezet, voor zijn werk in het bestuur van Siesa. Hij heeft dit sinds 2005 gedaan. Hij ontving hier de persoonlijke ridderorde van Prins Feroces Guliëlmus voor.

Het kindercarnaval sloot af met een hotsknotspolonaise, waarna we doorgingen naar nog een fantastisch feest voor de jeugd tot en met 16 jaar.

Er kan teruggekeken worden op een heel geslaagd weekend, de Prins en Page en hun gevolg kunnen nu weer bij komen en het Fyfkesryk veranderd weer in Blauwhuis.


24 februari, 2020 | 16:31 | Hits: 91

Terug