×

Nieuws

Tunfeestpartij 2021

Na een jaar afwezigheid werd op 19 juni de traditionele túnfeest partij verkaatst. Om elf uur gingen eerst de jeugd van start. Deze waren verdeeld in welpen en pupillen. Bij de welpen was partuur 2 de winnaar, Jurre Jansen en Sjoerd Galama. Bij de pupillen gingen de kransen naar Hieke Wijbenga en Mirte Hannema.

Hierna was het de beurt aan de senioren. Er stonden 7 partuur op de lijst. De eerste ronde was snel voorbij met 5-1 en twee keer 5-2. Partuur 7, bestaande uit Freerkje Hoeke, Jelle Bakker en Klaas Bakker had de eerste ronde vrij en mocht in de tweede omloop kaatsen tegen partuur 2, Willem Kroon, Jurgen Popma en Harm Kuipers die de eerste omloop hadden gewonnen. Dit eindigde in 5-4 en 6-4 voor Willem c.s. Door deze winst ging partuur 2 naar de finale. Hierin namen ze het op tegen partuur 4, Simon Dijkstra, Amarins Popma en Anneke Zeinstra. Het was een mooie strijd maar halverwege de wedstrijd kreeg Anneke een blessure en moesten Simon en Amarins zonder haar door kaatsen. Helaas hielden ze geen stand en won Willem c.s. met 5-3 en 6-2.

Na de eerste wedstrijd verloren te hebben mocht Freerkje c.s. in de verliezersronde tegen partuur 1, Herman Scheltinga en Afke Rijpma. Deze werd ook verloren met 5-1 en 6-4. Door deze winst ging Herman c.s. naar de finale en mochten ze het opnemen tegen partuur 3, Jos Terpstra, Arjen Hettinga en Sybe Scharringa. Een mooie partij met als winnaar Herman en Afke.


6 juli, 2021 | 21:50 | Hits: 90

Terug