×

Nieuws

parochyjûn

Utnûging

Eltsenien is wolkom by ús jierlikse parochyjûn, op

Woansdei 11 maart 2020, pastorie Blauhús.

19.45 oere Ynrin mei kofje 20.00 oere

  • Wolkom
  • Finansjeel ferslach 2019
  • Ferslach Lokaasjeried 2019-2020
  • Plannen

21.00 oere Minke Witteveen fertelt oer de tiid dat se oan de oare kant fan de wrâld wenne en wurke.


6 maart, 2020 | 19:51 | Hits: 102

Terug