×

WOW Frysk Ûnderweis

WOW Frysk Ûnderweis

ÛNDERWEIS

WOW Frysk is it evenemint foar ynspirearjend Frysk en meartalich ûnderwiis en reizget fan dit jier ôf nei moaie plakken yn Fryslân. Kies twa nijsgjirrige wurkwinkels, set dyn sinnen op skerp en stap yn!

TAGONG FERGEES!
EDYSJE BLAUHÚS

Lokaasje Blauhús – ferskate lokaasjes yn it doarp
Wannear woansdei 19 april 15.00 oere oant krapoan
21.00 oere

Tema Taalskerp lesjaan
Wat sintrale lêzing, wurkwinkels, ûnderwiismerk, lekker iten en teäterfoarstelling Bonne Route fan Tjerk Ridder
Foar wa elkenien út foarskoalsk, pû, fû, mbû, hbû

WOW Frysk wurdt yn opdracht fan provinsje Fryslân organisearre troch:
Foar in oersjoch fan alle wurkwinkels, mear ynformaasje en oanmelde  sjoch op www.taalplan.frl of skan de QR-koade

 

https://www.youtube.com/watch?v=ID5-Zy8Eh2s


9 februari, 2023 | 17:15 | Hits: 190

Terug
A5 flyer kongres wow FRYSK DEF LR, pagina 2_Page_2 (Aangepast).jpg